Tag Archives: Lyrics

Alan Jackson – Where Were You When the World Stopped Turning


Where Were You (When The World Stopped Turning) (lyrics)
By Alan Jackson
Citește în continuare

Peter Furler – Reach (acoustic)


Iată o versiune acustică a melodiei Reach a lui Peter Furler, ex-Newsboys, melodie de pe ultimul său album On Fire.

Versuri: Citește în continuare

Copii precoce


Pe toţi ne fascinează copiii precoce. E greu de explicat acest lucru. Şi poate nici nu e nevoie.
Ne bucurăm de ei şi de darurile lor. Îndrumaţi bine pot avea un impact foarte bun asupra altora. Din nefericire mulţi se pierd pe drum, din diverse motive.
Brendan MacFarlane este unul dintre ei.
Compune muzică şi interpretează profesionist la vârsta sa (acum are mai puţin de 14 ani).
Ascultându-l poate îmi daţi dreptate.
Citește în continuare

Easter Song


Three versions of the same song, performed by legends of Contemporary Christian Music: Keith Green, 2nd Chapter of Act and Glad.
Great song, great spirit and great performance!
Citește în continuare

Nicole C. Mullen – My Reedemer Lives


Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu!
Iov 19:25
For I know that my redeemer liveth!
Job 19:25

Lyrics
Citește în continuare

Chris Tomlin – I Will Rise


Lyrics
Citește în continuare

Ce este Evanghelia? (Oh, glorious day)


Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia pe care v-am propovăduit-o pe care aţi primit-o, în care aţi rămas, şi prin care Sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.
V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

1 Corinteni 15:1-4
Indiferent de disputele teologice, Evanghelia este Vestea Bună a lui Dumnezeu pentru noi şi nu este un mesaj complicat.
Este un mesaj al lui Dumnezeu pentru toţi oamenii.
Dumnezeu a făcut tot ce trebuia pentru a ne re-reschide calea către El.
Nu mai rămâne decât ca acest mesaj să fie primit prin credinţă.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Ioan 3:16
Citește în continuare

Dallas Holm – Rise Again


Lyrics
Citește în continuare